Valors

Valors

Solvència
sdaptabilitat
Excel·lència en el servei
Compromís amb els projectes
Professionalitat
Cohesió d’equip
Seguretat i salut dels empleats
FullSizeRenderpadeia2